הסכם שירות - מעבדת תיקון גנרטורים

 1. אני מאשר בזאת כי הובא לידיעתי ע“י נציג חברת בלוטה הגברה ותאורה (להלן:"החברה") כי מסירת הגנרטור לתיקון במעבדה של החברה עלולה לגרום לפקיעת האחריות שמעניק היצרן בגין הגנרטור. אני מצהיר בזאת כי אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או זכות תביעה מכל מין וסוג שהם כנגד החברה בגין פקיעת אחריות היצרן בקשר עם הגנרטור.
 2. אנו מודים לכם על שבחרתם להשתמש בשירותי המעבדה של בלוטה הגברה ותאורה (להלן: ״בלוטה״). בטרם הגנרטור יכנס למעבדת השירות אנו רוצים להביא לידיעתכם פרטים לגבי תנאיי, אופן, ומשך הזמן המשוער לטיפול בגנרטור שלכם וכן להסב את תשומת ליבכם לגבי מידת האחריות החלה עלינו - בקיצור, זהו הסכם השירות ביננו.
 3. אנו מבקשים שתקדישו זמן לקריאת הסכם זה. במידה ויש לכם הסתייגות מסעיפי ההסכם- אל תחתמו עליו זה והודיעו על כך לנציג המטפל בכם.
 4. תחילת תהליך הכניסה למעבדה בצילום הגנרטור שלכם, בנוכחותכם, אשר מטרתם לתעד את המצב הפיזי בו הגנרטור נמסר לנו. על אף זאת חשוב להדגיש כי לאחר שהגנרטור יכנס למעבדה, ככל שנשמור עליו יתכן ויופיעו על גביו סימני שימוש אשר לא היו בעבר כגון שריטות קלות או שפשופים וזאת כתוצאה מהובלתו, פתיחתו ובדיקתו וחשוב שתיקחו זאת בחשבון בטרם תמסרו את הגנרטור במידה ויופיעו סימנים אלו-לא נוכל לעשות דבר בנושא ולא נוכל לפצות אתכם בגין כך.
 5. בהתאם למדיניות בלוטה ולקבוע בחוק, אנו מעניקים למוצרים שנרכשים אצלנו אחריות לפרקי זמן משתנים. אם בבדיקה גילינו כי לגנרטור שלכם נגרם נזק כתוצאה מ: שבר, כוח עליון, רשלנות, הזנחה, שפיכת נוזלים, חול, לחץ בלתי סביר על המעטפת או שהוא ניזוק כתוצאה משימוש בלתי סביר האחריות לא תחול עוד ויהיה עליכם לשלם בעבור הבדיקה והתיקון.
 6. אם נגרם לגנרטור שלכם נזק כתוצאה משימוש לא זהיר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש בו ו/או כתוצאה משינויים לא מאושרים שנערכו בגנרטור- האחריות לא תחול עוד ויהיה עליכם לשלם בעבור הבדיקה והתיקון.
 7. במקרים של קורוזיה (נזקי נוזלים) יתכן ומצבו הטכני של הגנרטור יוחמר במהלך הבדיקה ו/או התיקון ואף לאחריהם לאור אופייה של הקורוזיה עד לכדי אי שמישות מוחלטת שלו ועליכם להיות מודעים לכך. בשל כך לא נוכל להעניק אחריות לתיקון ואף לא לחלק המוחלף, וניידע אתכם על כך.
 8. אחריות לאחר התיקון הינה על החלק/ רכיב שהוחלף ו/או טופל בלבד. התיקון מתבצע על פי שיקול מנהל המעבדה ואין התחייבות להחלפת הרכיב/חלק בשום שלב.
 9. טיפול התקלה בגנרטור יעשה על דעת מנהל המעבדה בלבד. אין התחייבות לקבל כל גנרטור לתיקון הנכנס למעבדה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לטפל בגנרטורים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 10. לאחר שתושלם הבדיקה, ועל פי שיקול דעתו המקצועי של טכנאי  בלוטה ובהתאם להנחיות היצרן - אנו נקבל החלטה לגבי המשך התהליך.
 11. במידה ויעלו ממצאים חריגים בבדיקה או שעלות התיקון בפועל תהיה גבוהה מעלות התיקון המשוערת, נדאג לעדכן אתכם בממצאים ונבקש את אישורכם להמשך הטיפול וכך גם במקרים בהם אנו חושבים כי לא יהיה כדאי לכם לתקן את הגנרטור לאור נזק חריג, תקלה שעשויה לחזור וכדומה.
 12. במקרים בהם עלות התיקון לא עולה על הסכום המשוער, אנו נשלים את התיקון וכמובן גם במקרים בהם הגנרטור הוכנס בגין תקלה ידועה מראש.
 13. משך התיקון עשוי לנוע בין מספר שעות ועד 21 ימי עסקים (ואף למעלה מכך במקרים של שליחת הגנרטור לטיפול היצרן או היבואן) וזאת בהתאם לאופי התקלה, זמינות חלקים במלאי ובהתאם למדיניות השירות לגנרטור התקול. במידה ומשך הטיפול עשוי להיות ארוך מ-48 שעות אנו נעדכן אתכם בשיחת טלפון חוזרת, לאחר הבדיקה בפרק הזמן המשוער לתיקון.
 14. לאחר תיקון גנרטור במעבדה, אין אנו אחראים על החלק הפגום שהוחלף אך ורק במידה ותוגש בקשה מפורטת וכתובה במעמד מסירת הגנרטור לתיקון, לשמור את החלק.
 15. במקרים של תיקון האורך פרק זמן ממושך ,נוכל להציע לכם, שירות של גנרטור חלופי בתשלום מופחת, במידה וישנם גנרטורים חלופיים זמינים במלאי.
 16. בתיקונים מסויימים, יעשה שימוש בחלקים חדשים או מחודשים, מקוריים או באיכות גבוהה מאוד ועל החלק המוחלף בלבד תקבלו אחריות לשלושה חודשים.
 17. החלק הפגום אשר הוחלף בחלק חדש, יהיה בבעלות  בלוטה ותוכלו לרכוש אותו מאתנו בהתאם למחיר המחירון.
 18. יתכנו מקרים בהם בגנרטורים אשר נמסרו למעבדה יופיעו תקלות נוספות לאחר בדיקה או ניסיון לתיקון וזאת לאור כך שישנן תקלות חבויות אשר מתעוררות רק בעת בדיקה או ניסיון לתיקון של הגנרטור וחשוב שתדעו כי דבר שכזה אפשרי וכי לא נהיה אחראיים בעת הופעת מקרה שכזה.
 19. בבלוטה מקפידים על שמירת החוק, ולכן בחתימתכם אתם מתחייבים כי הגנרטור שברשותכם נרכש או ניתן לכם כחוק. אתם מתחייבים לפצות את בלוטה  בגין כל תביעה או נזק שיגרם לה כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות זו.
 20. עליכם לאסוף את הגנרטור ממעבדת  בלוטה תוך חודשיים אלא אם הודענו לכם שהגנרטור עוד לא מוכן. גנרטור שלא ייאסף יועבר לפירוק ומיחזור לאחר 2 ניסיונות עדכון מצדנו בטלפון ו/או במייל.
 21. אין אחריות על חלקים ו/או תקינות הגנרטור, ללקוח המתקן את הגנרטור בעצמו ו/או בכל מקום אחר ו/או יביא עימו גנרטור מפורק לצורך השלמת תיקון.
 22. אחריות תוקף רק בתנאי שהמספר הסידורי של הגנרטור שלם ללא שום נזק ,ומגיע עם מספר סריאלי\מזהה של פריט שהוכנס לכתב השירות או תיקון.
 23. אחריות לפי תעודה זו אינה כוללת: תקלות אשר מקורן בהפרעות ,נזקי טבע וכוח עליון, שבר, חול, נזקי מים או כל נזק מרטיבות, נזקי צבע או קורוזיה, מכרסמים ומזיקים חיים אחרים.
 24. הזכות לספק שירות ללקוח - בלוטה לא תמכור ולא תספק שירות למי שפגע במי מעובדיה, מתקניה או שמה הטוב, וכן שומרת לעצמה את הזכות לסרב למכור או לספק שירות עפ"י שיקול דעתה וריאות עיניה והכל בכפוף להוראות כל דין.
x

#{title}

#{text}

#{price}